infinity wave

یک راز مهم در فنگ شویی که باید بدانید

یک راز مهم در فنگشویی که شاید کمتر کسی متوجه آن باشد استفاده از پنج عنصر است در نقاطی که ما برای موضوعات مهم به آنها نیاز داریم .

البته غالبا در سه نقطه حساس ثروت آفرین از آن استفاده می شود.

شمال، جنوب ، جنوب شرقی برای جذب ثروت و اما در نقاط دیگر نیز برای عنوانین دیگر مانند: روابط،دانش،سفر و......نیز میتوان از این تکنیک استفاده نمود بصورت چیدمان مثلث.

همانطوری که رفتن به طبیعت حال ما را خوب می کندوچندین برابرانرژی دریافت می‌کنیم استفاده از 5 عنصر که انرژی های طبیعت هستند در محیط زندگی و محیط کار نیز می‌تواند این تعادل و بالانس را به گونه‌ای در محیط ما به وجود آورد که چندین برابر از محیط زندگی و کار بتوانیم انرژی دریافت کرده و لذت ببریم.

ما برای شکوفایی استعداد هایمان و احساس سرزندگی و نشاط بیشتر و سلامتی  نیاز به حضور پنج عنصر فنگ شویی در فضای خانه یا محل کار خود داریم.

دانستن چگونگی آوردن عناصر مورد نیاز فنگ شوی برای هر جهت ، چه با رنگ، شکل و چه تصاویر خاص ، بسیار مهم است.

حال  دانستن تقویت یا تضعیف جهات  نیز به همان اندازه مهم می باشد.

به کار گرفتن عنصر آب، چوب، آتش، خاک، فلز در محیط زندگی باید طبق عنصر وجودی هر جهت صورت گیرد و هر عنصر را در جهت خودش قرار داد در چنین حالتی است که می توانیم عناصر و انرژیها را در محیط  به هماهنگی و بالانس نزدیک نماییم.

استفاده از تکنیک چرخه قدرتمند عناصر بعد از پاکسازی محیط، ظرف مدت یکی دو هفته اول به امور مالی قدرت می دهد که بسیار تا بسیار پیامدهای پس از بکار گیری آن قابل مشاهده است و تا چهار ماه ادامه دارد و مجددا بعد از این مدت می توان از این تکنیک استفاده نمود.

در واقع علم  فنگشویی می‌گوید عناصر باید در جای خودشان در محیط قرار بگیرند برای مثال شرق عنصر چوب است، زمانی که عنصر آتش که مخالف عنصر چوب است در جهت شرق قرار بگیرد انرژی این قسمت را می سوزاندو از بین می‌برد و انرژی شرق که سرزندگی و نشاط در ساکنین است را به افسردگی و روابط خدشه دارشده می کشاند.

و امااز آنجایی که شومینه را نمی‌توان جابجا کرد در این قسمت می توانیم عنصر مربوطه که چوب است و از عنصر مولد که آب است استفاده نمایید چه به رنگ وچه به عنصر

مثلا در جهت شرق که عنصر چوب است از گل و گیاه و وسایل  چوبی استفاده می کنیم یا از رنگ های سبز نیز می توان استفاده نمود.

از عنصرآب مانند گیاه در آب ،تنگ ماهی و آکواریوم و همینطور از رنگ عنصر آب که به صورت آبی و سرمه ای است می‌توانیم در این جهت برای تقویت استفاده نماییم و عنصر آتش را تضعیف کنیم زیرا آب است که آتش را خاموش کرده و از قدرت آن می کاهد تا انرژی مخرب عنصر آتش به این جهت غالب نشود برای تمامی جهات این قوانین ثابت است.