infinity wave

چرخه عناصر

40,000 تومان
0 دیدگاه

با استفاده از پنج عنصر آب ، چوب ، آتش ، خاک و فلز در محیط طبق استانداردهایی که به شما در فایل آموزشی توضیح داده می شود در مدت زمانی که مشخص کرده ایم و رنگهایی که در هر سال ارائه داده می شود را زمانی که در محیط کار و زندگی خود پیاده می کنید البته بعد از رفع انباشتگی و پاکسازی اثر این چرخه که به صورت مثلث در محیط بکار گرفته می شود  طوری باقی خواهد ماند که باعث بیداری نیروهای ثروت می شود و تا چهار ماه باقی می ماند که بعد از چهار ماه مجددا می توانید از این تکنیک استفاده کنید و از قدرت عناصر بهره ببرید در جهت افزایش درآمد و جذب خواسته ها.

فایل ها

فقط اعضای سایت می توانند این فایل را مشاهده و دانلود نمایند. لطفا وارد/عضو شوید.

دیدگاه ها

فقط اعضای سایت می توانند دیدگاه خود را درج نمایند. لطفا وارد/عضو شوید.