infinity wave

محاسبه عدد کوآ و عدد شانس

60,000 تومان
0 دیدگاه

 در این دوره محاسبه عددکوآ یا عنصر شخصی هر فرد آموزش داده می شود همینطور محاسبه عدد شخصی و یا عدد شانس شما.

توسط عدد کوآ شما می توانید به شناخت عنصر وجودی خودتان در فنگشویی پی ببرید و با بکار گیری عنصر خود در محیط زندگی و کار همینطور بکار گیری رنگ عنصر در محیط و در پوشش تان قادر به ایجاد توازن و تعادل در خودتان و رابطه هایتان هستید.

با دانستن عدد شانس و بکار گرفتن این اعداد بر روی رمز کارت عابر بانک جذب بالاتری از پول را تجربه می کنید و دیگر این که در طول ماه تنها چند روز است که برای شما شانس برنده شدن دارد مثل امضاء قرارداد ، معامله یا ثبت نام و ......

فایل ها

فقط اعضای سایت می توانند این فایل را مشاهده و دانلود نمایند. لطفا وارد/عضو شوید.

دیدگاه ها

فقط اعضای سایت می توانند دیدگاه خود را درج نمایند. لطفا وارد/عضو شوید.